A Hubay – Kaszás Ügyvédi Társulást 2016-ban alapította dr. Hubay Gábor egyéni ügyvéd és a Pécsi 13. sz. Ügyvédi Iroda képviseletében eljárva dr. Kaszás Zsuzsanna Klára ügyvéd. A társulás létrejöttét a több évtizede tartó közös munka és az annak révén elért sikerek motiválták, így az ügyvédek együttműködése immár – külső megjelenésében is – egységes arculatot megjelenítve képviseli tovább korábbi kliensei ügyeit, illetve fogadja a jogi problémák megoldásának igényével jelentkező új ügyfeleket.

A Társulás célja, hogy a tagok különböző jogterületeken szerzett tapasztalatát és tudását ötvözve biztosítsa a jogi képviseletet perben és peren kívül az ügyfelei számára, de nyitottak vagyunk az ügyek mediációs technikákkal történő lezárására is, amennyiben ügyfeleink igényeit és érdekeit ez a megoldás szolgálja. A jövőre vonatkozó célkitűzés a további irodák bevonása, illetőleg partneri kapcsolatok kiépítése az ország több nagyvárosában, amelynek révén széles körben valósulhat meg az ügyféligények magas szakmai színvonalon történő kiszolgálása.

Társulásunk alapvetően a polgári és a közigazgatási jogi problémák megoldásában segíthet, ide értve a vitás jogi helyzetek szerződéses, illetve peres rendezését is. Mindennapi munkánk részét képezi a leggyakoribb polgári jogi szerződések szerkesztése (adásvétel, ajándékozás, csere, tartási szerződés, bérleti szerződés, megbízási szerződés, vállalkozási szerződés, a termőföld forgalomra vonatkozó szerződések, stb.), de nem idegen a lízing, a franchise, a szindikátusi szerződés és a szellemi tulajdon hasznosítására vonatkozó megállapodások formába öntése sem. Tanácsot adunk és képviseletet látunk el biztosítási jogi, adójogi, munkajogi, társasági jogi ügyekben, illetve csődjogi és felszámolási ügyekben, valamint közlekedési és pénzügyi bűncselekmények elkövetéséhez kapcsolódó tárgykörben. Ezen felül segítséget nyújtunk ügyfeleinknek házassági vagyonjogi ügyeikben, a vagyonközösségi szerződés megszerkesztésében és szükség esetén a vagyonközösség megosztása során perbeli képviselet ellátásában. Gyakorlatunk átfogja ügyfeleink alkotmánybíróság előtti képviseletét (alkotmányjogi panasz szerkesztése), illetőleg a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság előtti képviseletet is.