whitebox
dr. Hubay Gábor

ügyvéd, biztosítási szakjogász

Jogi diplomát a Janus Pannonius Tudományegyetemen szerzett. A bírói szakvizsgát (1984) megelőzően fogalmazói idejét a Pécsi Városi Bíróságon töltötte, 1986-tól kezdődően pedig a Mohácsi és a Szekszárdi Városi Bíróságon volt polgári ügyekben eljáró bíró, majd 1992-ben az ügyvédi hivatást választotta egyéni ügyvédként. Az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézet szervezésében megvalósult bankszakjogász képzésen abszolutóriumot szerzett, 2000 óta biztosítási szakjogász. Óraadóként a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, illetőleg a kar jogi asszisztens képzésének keretében polgári eljárásjogot oktatott. Tagja a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő állandó választott bíróságnak. Egyházi joggal a Magyarországi Református Egyház Zsinata Jogi Bizottságának tagjaként, illetőleg Baranyai Református Egyházmegye jogtanácsosaként foglakozik.

Szakterületei a biztosítási jog, ezen belül a kártérítés, illetve a sérelemdíj iránti igények képviselete, építési jog, adójog, közigazgatási jog és a peres képviselet, európai emberi jogi bíróság előtti képviselet, házassági vagyonjog, közlekedési és pénzügyi bűncselekmények, ügyvédi felelősség.

whitebox
 dr. Kaszás Zsuzsanna Klára

ügyvéd, európa-jogi szakjogász

Jogi diplomát a Janus Pannonius Tudományegyetemen 1984-ben szerzett. A jogtanácsosi szakvizsgát megelőzően dolgozott a közigazgatásban gyámügyi előadóként és egy építőipari nagyvállalat jogi osztályán. 1990-ben 2 társával jogtanácsosi munkaközösséget alapított, amelynek keretei lehetővé tették a nagyvállalati jogi problémák kezelésén túlmenően a gazdasági élet kisebb szereplői számára történő jogi segítségnyújtást is. A jogtanácsosi munkaközösségből alakult Pécsi 13. sz. Ügyvédi Irodának 1991 óta tagja. Külkereskedelmi szakjogász ismereteit az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézet által szervezett posztgraduális képzésen szerezte, európa jogi szakjogászként a Pécsi Tudományegyetemen diplomázott 2004-ben. Szakmai konferenciák résztvevője és előadója. A PTE ÁOK gyógyszerész-tudományi szakán óraadóként oktatott. Pályája során nagy hangsúlyt fektet mind a mai napig arra, hogy jogi munkájával civil szervezetek működését segítse.

Szakterületei a társasági jog, egészségügyi jog, az ingatlanforgalomhoz kapcsolódó szerződések joga, kártérítési ügyek peres és peren kívüli rendezése, ideértve a sérelemdíjas ügyeket is, a vállalkozások, illetve (hangsúlyosan az egészségügy területén működő) cégek alapításához és a működésük során felmerülő jogi helyzetek kezeléséhez kapcsolódó cégjogi, munkajogi egyéb polgári jogi problémák rendezése a szerződések szerkesztésétől a követelések behajtását is magában foglaló képviseletig, valamint a civil szervezetek alapítása és képviselete.

whitebox
dr. Hubay Fruzsina Dóra

jogász, közgazdász

whitebox
dr. Berek Gergő

ügyvéd

whitebox
dr. Hubay Dalma Gabriella

alkalmazott ügyvéd