A társadalmi szerepvállalás, az értékek civil jogi megjelenítése és az ennek során megvalósuló szolgálat mindannyiunk életében fontos. A tehetséggondozás, az egyes sportágakat tömörítő sportegyesületek működtetése, avagy a rászorulók felkarolásának céljából létrejött civiljogi szervezetek létrehozása és működtetése is igényel jogi képviseletet, főként az okiratszerkesztés és a hatósági egyeztetések terén.

Évtizedek óta képviselünk ilyen civil szervezeteket, szem előtt tartva annak a társadalmi munkának hasznosságát, amit a szervezetekben – hozzánk hasonlóan – önkéntes munkát ellátók nap mint nap véghez visznek áldozatos feladatvállalásukkal.