Jogi tanácsadás

 Az élet bármely területén előfordulhat, hogy a jogszabályi környezet ismerete nélkül nem hozható megalapozott döntés. Ebben segítünk Önnek. Problémáját megismerve a lehetséges jogi megoldásokról tájékoztatjuk, amennyiben szükséges a közös munkát előkészítve vállaljuk a jogi probléma vagy a helyzet feloldását, az Ön illetőleg az Ön szervezetének, társaságának képviseletét.

Peres és peren kívüli képviselet

A hivatásunkat leginkább jellemző képviseleti formában – a peres képviseletben – több évtizedes gyakorlattal látjuk el az Ön illetőleg az Ön szervezetének, társaságának a jogi képviseletét. Mivel dinamikusan fejlődő világunk egyre gyakrabban követeli meg azt, hogy a bírósági ügyintézésnél gyorsabban is lezárulhassanak a jogviták (egyszerűbb megítélésű ügynél általában két év), ezért ügyfeleink igényeit szem előtt tartva a peren kívüli egyezségek tartalmának egyeztetésében is ugyanolyan határozottsággal képviseljük az Ön vagy cége érdekeit, mintha a bíróság előtt járnánk el. Részt veszünk az ügyek mediációs technikákkal történő lezárásban is.

Okiratszerkesztés

Legyen szó ingatlanok adásvételéről, vagy ingatlanon való jogosultság alapításáról, akár cégalapításról, céggondozásról, civil szervezetekről, készséggel állunk rendelkezésére. Kérésére a mindennapi élet területein előforduló szerződéstípusokat megszerkesztjük, így adásvételi, ajándékozási, csere, tartási, bérleti, megbízási, vállalkozási szerződést készítünk, eljárunk a termőföld forgalomra vonatkozó szerződések összeállítása során, lízing, franchise, szindikátusi szerződés szerkesztésével is képviseljük ügyfeleink érdekeit, illetőleg közreműködünk a szellemi tulajdon hasznosítására vonatkozó megállapodások létrejöttében. Társasági jogi ügyeiben a segítségére lehetünk; a társaság alapításához, illetve a már létező cég életében bekövetkező módosítások vagy a megszűnés realizálásához szükséges okiratok elkészítésében. (alapító társasági szerződés, módosítás, egyesülési, szétválási, átalakulási szerződés, végelszámolásra vonatkozó okiratok és ezek kísérő iratai)

Képviselet az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt

Az igazságszolgáltatásban gyakran előfordulhat, hogy a jogkereső csak hosszú évek múltán, akár több mint 5 év alatt, zárhatja le peres ügyét. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján, amennyiben az elhúzódó eljárás, vagy bármely olyan jogsérelem miatt, amely az államnak felróható, lehetőség van arra, hogy ügyét a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság elé vigye, ahol – megalapozott igény esetén – kártértérítést ítélnek meg a panaszos részére, amelyet a Magyar Állam köteles megfizetni.